Kompanija Carlsberg Srbija d.o.o je u martu 2008. godine osvojila treće mesto na konkursu Privredne komore Srbije za projekat “Uspostavljanje društvene odgovornosti preduzeća (CSR) u jugoistočnoj Evropi”. U oštroj konkurenciji među 400 kompanija u Srbiji, kompanija Carlsberg Srbija je postala jedina pivarska kompanija u Srbiji koja je nagrađena za projekte društveno odgovornog poslovanja, koje je sprovela u proteklom periodu.