BIOGRAFIJA ili  CV (lat. Curriculum - pregled; Vitae- života)

Bigrafija (CV) predstavlja prvi kontakt između Vas i potencijalnog poslodavca. Poslodavac na osnovu Vaše biografije stiče prvi utisak o Vama. Svrha biografije jeste da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje.

Postoji mnoštvo vodiča za pisanje biografije. Svaki od tih vodiča ima svoj stil pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji, ali se ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji bismo želeli da Vam predstavimo.

Pre nego počnete da pišete CV vodite računa oko sledećih, tehničkih, stvari:

 • Format - koristite beli papir formata A4
 • Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12. Nemojte biografiju pisati kompletno velikim slovima, niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije
 • Dužina - najviše dve stranice
 • Razmak - da CV ne bude prenatrpan tekstom koristite razmake, da bi svaki deo bio pregledan i uočljiv.
 • Označavanje - Zbog bolje preglednosti preporučljivo je da koristite tačke (•- bullets). Poslodavci obično moraju da pregledaju veliki broj CV-ja u kratkom vremenskom roku. Imajte na umu podatak da se tekst odnosno CV baziran na bullet formatu čita tri puta brže nego standardni „puni“ tekst.
 • Slanje CV-ja - Ako CV šaljete poštom ili ga lično predajete, koristite jednostavnu, tvrdu kovertu, formata A-4. U slučaju da CV šaljete e-mailom, „pretvorite“ ga u body text kako bi mogao biti „otvoren“ bez obzira na verziju Word programa koju poseduju u firmi ili ga jednostavno „pretvorite“ u pdf verziju.
 • Koristite selektivan pristup, izvršite klasifikaciju i selekciju važnih od manje važnih podataka. Nepotrebne informacije ne treba da budu u CV-ju. Npr. Vasa privatnost.
 • Obratite paznju na pravopis, gramatiku i štamparske greške.
 • Pri pisanju CV-ja nemojte koristiti tradicionalni stil pisanja autobiografije, na primer: „rođen sam ... završio sam ...“ Umesto prvog lica koristite treće lice jednine, čime Vaš CV dobija profesionalnu formu. Na primer: „stekao diplomu ... radio na usavršavanju informacionih sistema...“
 • Koristite kratke i koncizne rečenice.
 • Nemojte koristiti žargone ili uzrečice.
 • Potrudite se da CV bude lak za čitanje. 

Ovde možete pogledati stukturu CV-a u pdf formatu.

 

I za kraj, još jedan savet:

Istražite firmu u kojoj se prijavljujete za obavljanje prakse! Poznavanje firme je jedan od osnovnih uslova za sastavljanje dobrog CV-ja, koji odgovara potrebama firme. Informacije koje ste saznali koristiće Vam i u razgovoru sa poslodavcem.
Stavite se u poziciju osobe koja čita Vaš CV! Poslodavac ne traži prijatelja niti osobu interesantnu za druženje, osnovno merilo je da je osoba sposobna da uspešno obavlja radne zadatke.Želimo vam puno sreće!

 

Sektor za ljudske resurse,

Carlsberg Srbija d.o.o.