Naša izvorna ideja putem  koje ”otvaramo”  kapiju pivare Carlsberg Srbija d.o.o.  za sve ambiciozne, inovativne, odgovorne, poštene, znanja željne ljude

 

  • Pružamo mogućnost sticanja znanja i praktičnog iskustva
  • Omogućavamo izradu stručnih radova
  • Sarađujemo i podržavamo studentske organizacije kroz sponzorstva, učestvovanja na predavanjima, tribinama, seminarima, takmičenjima.. (AIESEC, ESTIEM, TRANSFER, B.E.N.A, TIMES Semi Final, "Safe Future", Letnja akademija za studente inžinjerstva..)
  • Svake godine učestvujemo na Sajmovima zapošljavanja (Nacionalna služba, Career Days, Bolji Posao, Posao.ba)
  • Organizujemo prezentacije i edukativne obilaske naše pivare
  • Potpisali smo ugovore na višemesečnom ili jednogodišnjem nivou sa mnogim fakultetima, Višim školama, Studentskim organizacijama (Viša strukovna škola za preduzetništvo Beograd, BK, TRANSFER, ESTIEM, AIESEC, B.E.N.A)