Mi u kompaniji Carlsberg, verujemo da nam aktivan razvoj korporativne društvene odgovornosti može pomoći da otklonimo rizike, privučemo i zadržimo zaposlene, poboljšamo svoju reputaciju, redukujemo negativne socijalne uticaje i negativne uticaje okoline, i time u potpunosti ojačamo naše poslovanje. Poslovanje kompanije Carlsberg posvećeno je davanju pozitivnog doprinosa društvu i okolini razvojem i implementacijom odgovorne poslovne prakse koja, ujedno, obezbeđuje i ostvarivanje finansijskih uspeha.

Ovakav pristup kao deo naše sveukupne strategije integrisan je kroz dva strateška kanala:

Implementacija CSR aktivnosti je strateška inicijativa Carlsberg Grupacije i predstavlja jedno od ključnih "Pobedničkih ponašanja" kojima se kompanija vodi u svom poslovanju u svim delovima sveta u kojima posluje, a u cilju ostvarivanja svojih strateških ciljeva.

Zašto sada?

Kompanije u okviru Carlsberg Grupacije su oduvek bile deo društvene zajednice u kojoj posluju. Kao pivarska kompanija sa najbržim rastom u svetu, naš uticaj na društvo konstantno raste. U skladu sa nedavnim proširenjem grupe, strateški i sistematizovan pristup korporativnoj društvenoj odgovornosti je od krucijalne važnosti.

Korporativna društvena odgovornost predstavlja jednu višestruku oblast, počev od ljudskih prava, prava radnika i poslovne etike, do svesti o životnoj sredini i odgovornoj konzumaciji piva. S obzirom da je to oblast koja se prepliće kroz mnoge sfere poslovanja, ne postoji funkcija ili posao u Carlsberg Grupaciji koji se ne bavi pitanjima društvene odgovornosti.

Proces implementacije

CSR strategija kompanije Carlsberg implementira se kroz CSR pravila i smernice i odnosi se na sve kompanije u okviru Carlsberg Grupacije, a u posebnim slučajevima i na zaposlene koji su privremeno angažovani, kratkoročnim ugovorima, kao i na sezonske radnike. Takođe, naš Kodeks ponašanja za dobavljače i korisnike licenci (Supplier and Licensee Code of Conduct - SLCC) zahteva minimum standarda koje očekujemo da korisnici naše licence i dobavljači ispoštuju kada posluju sa nama. Kodeks je zasnovan na CSR pravilima i uključen je u obrasce svih sporazuma.

Globalni pristup

CSR pravila sačinjavaju dokument koji predstavlja vodič CSR grupi i "CSR šampionima" unutar svake zemlje, na osnovu kojih oni implementiraju pravila o društveno odgovornom ponašanju unutar svojih Sektora i kompanija. Kroz ovakav pristup decentralizacije i integracije korporativne društvene odgovornosti, pristup kompanije Carlsbeg CSR aktivnostima omogućava fleksibilnost koja je neophodna kako bi se CSR pravila implementirala u svim Sektorima kompanije.