Krajem februara 2008. godine, kompanija Carlsberg Srbija d.o.o. je od predstavnika organizacije za procenu i kontrolu menadžmenta i kvaliteta „Lloyd's Register” za Srbiju, primila sertifikate povodom uspešne implementacije Integrisanog sistema upravljanja – IMS (Integrated Management System). Implementacija ovih međunarodno priznatih standarda ISO grupe nastala je kao rezultat konstantnih sistematskih unapređenja koje je uvela kompanija Carlsberg Srbija.

Konkurentni faktori na tržištu razvili su se u višedimenzionalnu strukturu što je internacionalne kompanije poput Carlsberg Srbije navelo da prihvate stratešku definiciju kvaliteta, koja naglašava da se u obzir moraju uzeti pet najčešće prepoznatih zainteresovanih strana neke organizacije da bi takva organizacija ostala zaista konkurentna, (koncept zainteresovanih strana je takođe obuhvaćen porodicom ISO 9000:2000 standarda). Carlsberg Srbija smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako (korisnici, investitori/akcionari, zaposleni, dobavljači, partneri i društena zajednica).

Carlsberg Srbija sve važnije sisteme upravljanja, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje zaštitom životne sredine, Upravljanje bezbednošću proizvoda, Upravljanje bezbednošću i zaštitom zdravlja na radu i Upravljanje poslovanjem smatra Sistemom upravljanja rizicima, pri tom rizike shvatajući kao: mogućnost da se dogodi nešto što može imati negativan uticaj na ostvarenje ciljeva.

Gore navedeni koncept predstvalja osnovu Integrisanog sistema upravljanja Carlsberg Srbije. Iz tog razloga, kompanija se pridržava četiri međunarodna standarda upravljanja u vezi sa time, a to su: ISO-9001:2000, ISO-14001:2004, OHSAS-18001:2007 i ISO-22000:2005.

Carlsberg Srbija d.o.o. je posvećena održavanju i stalnom unapređenju efikasnosti svog Integrisanog sistema upravljanja. Ovaj sistem omogućava podršku Viziji kompanije - da zauzme vodeće mesto na tržištu piva, kao i podršku njenoj Misiji da bude najomiljeniji proizvođač piva svojim korisnicima, kupcima, akcionarima, zaposlenima, dobavljačima i društvenoj zajednici, kako po brendovima i uslugama tako i svojim odnosom koji prevazilazi očekivanja interesnih grupa.