Meni

Carlsberg Grupacija pokreće novu strategiju koja će pomoći da se ostvari prihod od 3-5% u narednih 5 godina

Razvijajući jedra za sledeće petogodišnje putovanje, Carlsberg najavljuje svoju novu SAIL’27 strategiju.

Od svog lansiranja u martu 2016, SAIL’22 pruža jasan opšti pravac za Carlsberg, što je rezultiralo zdravom i snažnom kompanijom.

U tom periodu, ostvarili smo snažan napredak za naše SAIL’22 finansijske ciljeve. Podmladili smo kulturu naše kompanije i pokrenuli program održivosti Zajedno ka NULI, postavljajući ciljeve održivosti za 2030, što nas je učinilo prvim pivarom koji je postavio ciljeve zasnovane na nauci. Pored toga, akcionarima je isporučen značajan prinos u gotovini kroz dividende i otkup akcija.

Sada pokrećemo našu novu strategiju za celu kompaniui, SAIL’27, koja se zasniva na veoma jakim temeljima i uspesima SAIL’22, dok osvežava i proširuje naše prioritete i podiže lestvicu. Naredna, 2023. će stoga biti prva godina strategije SAIL’27.

Predstavljamo SAIL’27

Sa SAIL’27, nastavićemo naše uspešno putovanje prilagođavajući se dugoročnim prilikama za rast. Povećavamo naše finansijske ambicije za period trajanja SAIL’27 strategije: Očekujemo stopu rasta organskog prihoda od 3-5% i organski rast operativne dobiti iznad rasta prihoda.

U razvoju SAIL’27, imali smo cilj da zadržimo i ojačamo našu snažnu stratešku, organizacionu i finansijsku dinamiku, istovremeno obezbeđujući da je naše postavljanje pravca osveženo i da naša nova strategija odražava očekivane trendove kod potrošača, kupaca, društva, zatim regulatorne, ekonomske i geopolitičke trendove.

„SAIL’27 je uzbudljiv sledeći korak u evoluciji Carlsberga. Kreiran od strane velike grupe zaposlenih i lidera, i izgrađen oko naše svrhe, SAIL'27 ima jasne pravce za brendove, kategorije, tržišta i kapacitete, i osnažuje naše ambicije za rast kako top-line-a, tako i bottom-line-a”, kaže Generalni direktor, Cees’t Hart.

U suštini, SAIL’27 se fokusira na pet strateških oblasti – portfolio, geografiju, egzekuciju, kulturu i finansiranje putovanja – za koje smo napravili različite strateške pravce, definišući fokus naših napora i alokacija resursa. Naše strateške prioritete i pravac treba posmatrati kao integrisani skup aktivnosti koje će zajedno dovesti do vrednosti za sve zainteresovane strane. 

„SAIL’27 je izgrađen oko naše svrhe da pravimo pivo za bolje danas i sutra, i naše ambicije da budemo najuspešniji, najprofesionalniji i najatraktivniji proizvođač piva na našim tržištima“, kaže Cees 't Hart.

Zajedničko stvaralaštvo

SAIL’27 je zajednički trud cele kompanije, u čijem kreiranju je učestvovalo preko 200 zaposlenih u Carlsbergu sa više od 30 različitih tržišta.

„Talenti, stručnjaci i lideri iz cele Carlsberg Grupacije uneli su svoje svakodnevno znanje i sveže ideje u ovu novu strategiju. Oni su procenili uticaj trenutne strategije na njihovo lokalno poslovanje ili funkciju, podelili su znanja i trendove za koje vide da utiču na poslovanje i pomogli prilikom razmišljanja o budućoj strategiji. Uključujući tako raznolik skup glasova zaposlenih u proces, stvorili smo još jači strateški pravac za Carlsberg“, kaže Marcela Linke, Direktor za strategiju Grupacije.  

 Zajedno ka NULI i dalje

Kao deo našeg programa održivosti “Zajedno ka NULI”, bili smo jedna od prvih kompanija koja je uvela naučno zasnovane klimatske ciljeve i postavila ambiciozne ciljeve za ugljenik, vodu, zdravlje i bezbednost i odgovornu konzumaciju alkohola. Napravili smo veliki napredak i nastavićemo da se fokusiramo na ispunjavanje naših ciljeva za 2022. i 2030. godinu.

SAIL’27 ćemo graditi na ovom postojećem momentum i učinku, dok proširujemo obim poslovanja i podižemo naše ambicije, lansirajući ažurirani ESG - program zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja, koji nazivamo “Zajedno ka NULI i dalje”.

Pružićemo više detalja o proširenom programu, uključujući ažurirane ciljeve i nivoe ambicija za ugljenik i vodu i sveobuhvatan uvod u naše nove fokusne oblasti – održivu poljoprivredu i pakovanje – u aprilu. 

 

 

ČINJENICE:  

IZBOR PORTFOLIJA

 Kategorija piva nastavlja da nudi atraktivne dugoročne mogućnosti rasta volumena i vrednosti, iako sa različitom dinamikom rasta između kategorija i tržišta. Naš izbor portfolija cilja na ove mogućnosti rasta. Pored toga, vidimo dalje mogućnosti rasta za kategorije izvan piva.

GEOGRAFSKI PRIORITETI

Danas Grupacija ima široko rasprostranjeno geografsko prisustvo i broj 1 ili 2 pozicije na 22 tržišta širom Zapadne Evrope, Azije i Centralne i Istočne Evrope. Iako je tržišna dinamika različita u tri regiona, svi oni nude privlačne mogućnosti za dugoročni rast prihoda i zarade.

EGZEKUCIJA

Izvrsnost u egzekuciji ostaje ključni prioritet u SAIL’27. Podržaćemo naš portfolio i geografske prioritete tako što ćemo pojačati i kontinuirano unapređivati naše mogućnosti egzekucije.

POBEDNIČKA KULTURA

Da bismo ostvarili ambiciju da budemo najuspešniji, profesionalniji i najatraktivniji proizvođač piva na tržištima na kojima poslujemo, ključna je kultura naše kompanije. Naša pobednička kultura se fokusira na naše ljude, ponašanje i doprinos društvu u celini.

FINANSIRANJE NAŠEG PUTOVANJA

 Finansiranje našeg putovanja je veoma bitno jer će nam pomoći da oslobodimo naša sredstva, da više ulažemo u naše brendove, da alociramo investicije na određena tržišta, pojačamo ulaganja u izgradnju kapaciteta i u “Zajedno ka NULI i dalje”, kao i da neutrališemo inflatorne pritiske.