Meni
Vietnam (2).jpg

Rasti sa Carlsbergom

Negujte svoje veštine u potrazi za izvrsnošću

Verujemo da ljudi napreduju i daju najbolje rezultate kada imaju kontrolu nad svojom karijerom i profesionalnim razvojem. Carlsberg je okruženje koje vam pruža priliku da preuzmete odgovornost već u ranim fazama. Zajedno sa nama, unapređivaćete se na poslu sa svakim novim izazovom i rasti u okruženju u kom se neguje kultura otvorene komunikacije i davanja povratnih informacija. Verujemo da je učenje na poslu i sa kolegama podjednako važno kao i formalna edukacija.

 

Prilike za razvoj

Upravljanje ljudima nam je od vrhunske važnosti. U Carlsbergu koristimo različite alate za identifikaciju talenata, koje kasnije razvijamo kroz različite programe. Negujemo kulturu davanja povratne informacije, pa održavamo konstantan dijalog sa zaposlenima tokom cele godine. Naša transparentnost se ogleda u konkretno postavljenim ciljevima, a konzistentnost – u procesu polugodišnje i godišnje procene učinka. Imamo godišnje sastanke na kojima diskutujemo o zaposlenima i identifikujemo talente, kao i periodične na kojima tokom godine pratimo razvoj najtalentovanijih zaposlenih. Pravi ljudi na pravom mestu ideja je vodilja našeg principa upravljanja ljudima.

Precizno definisanim trening programima se fokusiramo na učenje i razvoj tako što obuhvatamo različite razvojne oblasti kod naših zaposlenih.

Uključivanje zaposlenih u projekte i aktivnosti koji podrazumevaju saradnju sa drugim funkcijama i Carlsberg zemljama osnovni su koraci koje pravimo na njihovom razvojnom putu. Svojim talentima dajemo priliku da se razvijaju i napreduju u okviru Carlsberg Grupacije. Karijerni planovi uključuju različite oblike napredovanja u karijeri, npr. horizontalna i vertikalna pomeranja, kao i pomeranja u drugačije sfere poslovanja.

Razvoj talenata

Kroz prilagođen proces i programe za upravljanje, kao što je na primer učešće u razvojnim centrima, procenjujemo razvojne potrebe naših talentovanih zaposlenih i na osnovu njih pravimo struktuirani razvojni plan prilagođen potrebama zaposlenog.

Želite da saznate više?

Kliknite ispod da biste istraživali dalje