Meni

Postavili smo ciljeve da do 2030. godine dostignemo NULA ugljeničnih emisija u našim pivarama, da za 30% smanjimo ugljenični otisak u lancu od proizvodnje do konzumacije i da 100% električne energije ostvarimo iz obnovljivih izvora u našim pivarama. Do 2040. godine želimo da dostignemo NULTU emisiju u celokupnom lancu vrednosti. 

Do 2030. godine planiramo da poboljšamo efikasnost upotrebe vode, realizacijom brojnih aktivnosti u okviru svih odeljenja. Kroz povećanje efikasnosti, optimizaciju opreme i procesa, kao i ponovnu upotrebu vode u tehničke svrhe, Carlsberg Srbija će biti korak bliže ispunjenju svojih i globalnih ciljeva. 

U skladu sa novom strategijom nastavićemo da promovišemo poruke u vezi sa odgovornom konzumacijom alkohola direktno sa naših pakovanja i kroz različite aktivnosti. Nastavićemo da sarađujemo sa relevantnim organizacijma i agencijama kako bismo promovisali odgovornu konzumaciju alkohola. Radićemo i na širenju našeg portfolija bezalkoholnih piva (100% dostupnosti bezalkoholnih piva), a cilj je i da udeo bezalkoholnih pića sa niskim procentom alkohola do 2030. godine iznosi 35% total global porfolija. 

Naš cilj u okviru unapređenog programa Zajedno ka nuli biće i dalje NULA povreda na radu, sa fokusom da se izbegnu teške povrede.Na putu ka dostizanju tog cilja nastavili smo da unapređujemo procedure za izdavanje dozvola za rizične aktivnosti, radili smo zajedno sa izvođačima radova na unapređenju preventivnih mera. U toku 2022. godine završen je projekat relokacije rashladnog postrojenja, jedne od najznačajnih investicija u bezbednost. Pored ove investicije imali smo i puno drugih unapređenje na osnovu rizika koji su prepoznati.

Sa evolucijom našeg programa Zajedno ka nuli, uveli smo oblast poljoprivrednog otiska kao novo područje delovanja. Cilj je da nabavljamo naše sirovine iz održivih izvora i regenerativnih poljoprivrednih praksi – do 2030. godine 30% sirovina biće iz ovih izvora, a do 2040. godine 100% sirovina. Ove aktivnosti ne samo da će uticati na NULA poljoprivrednog otiska, već će pozitivno doprineti I smanjenju ugljeničnog otiska u celom lancu vrednosti do 2040. godine. 

Nula ambalažnog otpada je druga nova oblast, koju predviđa naša unapređena strategija Zajedno ka nuli. Cilj je da osiguramo da se 100% naših boca i limenki mogu reciklirati, ponovo koristiti ili obnoviti. Visoka stopa prikupljanja i recikliranja flaša I limenki je takođe na našoj agendi (90%). Želimo da smanjimo upotrebu “devičanske” plastike za 50%, kao i da za 50% povećamo reciklirani sadržaj u flašama i limenkama.