Meni

Politika prihvatljivog korišćenja

Veb-sajtom www.carlsbergsrbija.rs upravlja [Carlsberg Srbija] (mi, naša strana, naš..).  Ova politika prihvatljivog korišćenja sadrži uslove između vas i nas pod kojima vam je omogućen pristup našem sajtu. Ova politika prihvatljivog korišćenja se primenjuje na sve korisnike i posetioce na našem sajtu.

Korišćenje našeg sajta znači da vi prihvatate i da ste saglasni da se pridržavate svih politika iz ove politike prihvatljivog korišćenja, koja dopunjava naše Uslove korišćenja, Politiku zaštite privatnosti, kao i Politiku upotrebe „kolačića".

Mi smo registrovani u Srbiji, pod brojem kompanije 08684928, a naša registrovana kancelarija se nalazi na adresi Proleterska 17, 21413, Čelarevo.  Naša povezana privredna društva povremeno mogu da upravljaju ili stavljaju priloge na naš sajt. Naša povezana privredna društva obuhvataju sve naše filijale ili  holding kompanije i svaku podružnicu bilo koje od tih holding kompanija.

Zabranjeni načini korišćenja

Naš sajt možete da koristite samo u svrhe koje su zakonom dozvoljene. Naš sajt ne smete da koristite:

 • na bilo koji način kojim se krši bilo koji važeći lokalni, državni ili međunarodni zakon ili propis;
 • na bilo koji način koji je nezakonit ili neovlašćen ili ima bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu ili dejstvo;
 • za povređivanje ili pokušaj povređivanja maloletnika na bilo koji način;
 • za slanje, svesno primanje, učitavanje, skidanje sadržaja, korišćenje ili ponovno korišćenje materijala koji nije u skladu sa našim standardima za sadržaj (videti u nastavku teksta);
 • za prenošenje ili kupovinu, slanje bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili za bilo koji drugi oblik sličnog neželjenog nuđenja (spam);
 • za svesno prenošenje bilo kakvih podataka ili slanje ili skidanje bilo kakvog materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, unošenja pritiskom na taster (keystroke loggers), štetnih softverskih programa kao što su spajver, adver ili bilo kojih drugih štetnih programa ili sličnih kompjuterski dizajniranih kodova koji štetno deluju na rad bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera.

Vi takođe prihvatate da:

 • ne smete reprodukovati, duplirati, kopirati ili preprodavati bilo koji deo našeg sajta jer se to kosi sa odredbama naših Uslova korišćenja
 • ne smete neovlašćeno pristupati niti ometati, nanositi štetu ili remetiti:
 • bilo koji deo našeg sajta;
 • bilo koju opremu ili mrežu na kojoj je smešten naš sajt;
 • bilo koji softver koji se koristi za obezbeđivanje našeg sajta; ili
 • bilo koju opremu, mrežu ili softver koji je u vlasništvu ili koji koristi bilo koja treća strana;
 • ne smete deliti bilo koji sadržaj sa našeg sajta sa pojedincima koji su ispod starosne granice za konzumiranje alkohola u zemlji u kojoj imaju prebivalište.

Izmene politike prihvatljivog korišćenja

Ovu politiku prihvatljivog korišćenja možemo revidirati u bilo koje doba izmenom ove stranice. Od vas se očekuje da ovu stranicu posećujete s vremena na vreme i da uzmete u obzir sve izmene koje unosimo, pošto su one za vas pravno obavezujuće. Neke od odredbi koje su sadržane u ovoj politici prihvatljivog korišćenja mogu takođe biti ažurirane odredbama ili obaveštenjima objavljenim na drugom mestu na našem sajtu.

Ažurirano u maju 2018. godine.