Meni
Sail27 Horizontal Image Najmanja

SAIL'27

Nova strategija Carlsberg Grupacije

Predstavljamo SAIL'27

SAIL'27 je zajednički trud cele kompanije, u čijem kreiranju je učestvovalo preko 200 zaposlenih u Carlsbergu sa više od 30 različitih tržišta i funkcija.

U razvoju SAIL’27, imali smo cilj da zadržimo i ojačamo našu snažnu stratešku, organizacionu i finansijsku dinamiku, istovremeno obezbeđujući da je naše postavljanje pravca osveženo i da naša nova strategija odražava očekivane trendove kod potrošača, kupaca, društva, zatim regulatorne, ekonomske i geopolitičke trendove, kao i njihov verovatan uticaj na kategoriju piva u smislu količine i vrednosti. Kao takav, SAIL’27 odražava učenja iz prošlosti i pretpostavke za budućnost spojene zajedno.

U suštini, SAIL’27 se fokusira na pet strateških oblasti – portfolio, geografiju, egzekuciju, kulturu i finansiranje putovanja – za koje smo napravili različite strateške pravce, definišući fokus naših napora i alokacija resursa. Naše strateške prioritete i pravac treba posmatrati kao integrisani skup aktivnosti koje će zajedno dovesti do vrednosti za sve zainteresovane strane. 

Evolucija SAIL’22, SAIL’27 je izgrađena oko naše svrhe da pravimo pivo za bolje danas i sutra, i naše ambicije da budemo najuspešniji, profesionalni i najatraktivniji proizvođač piva na našim tržištima.

 

 

Pravimo pivo za bolje danas i sutra.

 

Najuspešniji, najprofesionalniji i najatraktivniji proizvođač piva na našim tržištima. 

 

Nadograđujemo naše prednosti i ubrzavamo rast.

Naši strateški prioriteti

Kako bismo ostvarili naše ambicije, SAIL'27 fokusira se na pet prioriteta:

1. Izbor portfolija

2. Geografski prioriteti

3. Izvrsnost egzekucije

4. Pobednička kultura

5. Finansiranje putovanja

Pročitajte više ispod