Meni
20081120-045307-1.jpg

Stvaranje pobedničke kulture

Vodimo se pobedničkom kulturom zasnovanom na timskom radu, visokom učinku i ličnoj odgovornosti.

Da bismo uspeli na tom putu, gradimo pobedničku kulturu uključenosti, sa jasnim ulogama i odgovornostima. Osnova za ovo su 3A principi: Usklađenost (Alignment), Odgovornost (Accountability) i Akcija (Action). 

 

„3A je merilo za razvoj naše kulture, ali i mera za procenu i razvoj naših ljudi. Usklađenost (Alignment), Odgovornost (Accountability) i Akcija (Action) oslikavaju profil ljudi kakve želimo i način rada koji želimo da vidimo.” 

- Claudia Schlossberger, SVP Group HR

Sjajno mesto za rad

Naši zaposleni su za nas veoma dragoceni i ključ su našeg uspeha. Težimo da stvorimo otvoreno i inspirativno radno okruženje u kome će naši zaposleni moći da razviju svoje potencijale. Ostajemo posvećeni visokim standardima za radno okruženje za sve zaposlene u Carlsbergu i baziramo ga na pravičnosti, poštovanju i bezbednosti. Naša Politika radnih i ljudskih prava (Labour and Human Rights Policy) poštuje i promoviše ovo u svim zemljama u kojima Carlsberg posluje.

 

Želite da saznate više?

Kliknite ispod da biste istraživali dalje