Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Proleterska 17, Čelarevo  (dalje: društvo) da će se redovna  sednica društva održati dana 15. juna 2023. godine, sa početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  • usvajanje dnevnog reda
  • usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  • usvajanje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, kao i odluka o usvajanju mišljenja revizora o finansijskim i konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2022. godinu
  • usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu

 

 Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

 U Čelarevu, 06. juna 2023. godine