Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati 26. avgusta 2021. godine, s početkom u 12 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  • usvajanje dnevnog reda,
  • Razrešenja sledećeg člana nadzornog odbora: Jesper Sabroe
  • Imenovanje novog člana nadzornog odnora: Mleczko Marcin Aleksander
  • Promena srkaćenog poslovnog imena
  • Razrešenje ostalog zastupnika: Ana Milićević Vukoje
  • Imenovanje ostalog zastupnika: Milan Perić

 

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

 

 

U Čelarevu, 17. Avgusta 2021. godine