Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Proleterska 17, Čelarevo (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati dana 10. oktobra 2022. godine, s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

• usvajanje dnevnog reda
• usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
• usvajanje izmena (brisanje i registracija) članova nadzornog odbora

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 30. septembra 2022. godine