Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati dana 14. decembra 2021. godine, s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

  •  usvajanje dnevnog reda
  • isplata dividende

 

 Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 06. decembra 2021. godine